zaterdag 26 januari 2002Deze blog is verouderd en wordt niet meer bijgehouden. Nieuwe informatie over regels, beleid en ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit vindt u op de website https://www.crow.nl/duurzame-mobiliteit/home
De kwaliteit van beleid is de som van de beleidsinhoud en beleidsproces. Deze kwaliteitswijzer geeft u handvatten voor het managen van het proces, aangevuld met ervaringsregels van uw collega's. Het proces wordt vaak beschreven als een cyclus; de beleidscyclus. Eerst maak je een plan, dan zorg je voor besluitvorming en financiering. Vervolgens voer je het plan uit en monitor je de effecten:Ook de Omgevingswet volgt de beleidscylcus:

In praktijk is het beleidsproces vaak minder chronologisch en eenvoudig. Maar de processtappen die hier worden genoemd zijn wel bruikbaar. Klik in de rechterkolom op de inhoudsopgave om door de wijzer heen te bladeren.

Omgevingswet
In de Omgevingswet komen veel aspecten aan bod die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid. Deze zijn op verschillende plekken in de Kwaliteitswijzer beleid toegelicht. Meer informatie over de Omgevingswet vind u in de brochure Mobiliteit en Omgevingswet.


SUMP; een duurzaam verkeersplan
Volgens de Omgevingswet wordt het verkeersplan of mobiliteitsplan vervangen door de Omgevingsvisie en uitgewerkt in het Programma en het Omgevingsplan. Omdat hierin met alle elementen van de fysieke leefomgeving rekening moet worden gehouden zijn dit per definitie een duurzame visies, programma's en plannen. In de Kwaliteitswijzer worden verwijzingen gemaakt naar de handleiding die de EU aanreikt om te komen tot een  duurzaam mobiliteitsplan voor de stad: een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). De handleiding SUMP beschrijft het proces om tot een SUMP te komen in 11 stappen. De handleiding staat ook boordevol met bruikbare taken, checklist en praktijkvoorbeelden.


Voorbeelden
In de beleidsdocumententool vindt u honderden beleidsdocumenten. Daar kunt u ideeƫn opdoen voor het formuleren van de inhoud van uw beleid, passend bij de schaal en problematiek van uw gemeente.

Facts & Figures
In de linkerkolom staan links naar de dashboards duurzame en slimme mobiliteit. Feiten en cijfers over duurzame mobiliteit, meestal per gemeente beschikbaar.

Discussie
In de CROW-KpVV LinkedIn discussiegroep kunt u ook vragen plaatsen en discussieĆ«ren over beleidsontwikkelingen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten