vrijdag 26 juli 1991

Openheid

Zorg voor openheid door ruimte te laten in het proces voor partijen om mee te beslissen over wie betrokken wordt bij het proces, hoe die betrokkenheid eruitziet en wat de agenda is.

De Omgevingswet geeft ruimte voor actieve medewerking, participatie. Of zoals de wetgever het zegt: van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie, van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’.
De instrumenten die de wet biedt, zijn vooral toekomstgericht en veel minder behoudend dan we gewend zijn (zie de brochure Mobiliteit en Omgevingswet).

Instrumenten

Maak voor het inzichtelijk maken van verschillen (en overeenkomsten) tussen partijen eventueel gebruik van de volgende instrumenten.Gericht participeren

"Organiseer in een vroegtijdig stadium constructieve weerstand. Betrek groeperingen en maak gebruik van hun kennis en inzicht. Openheid is daarbij cruciaal."


Marco te Brömmelstroet, Universiteit van Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten