maandag 26 augustus 1991

Procesmanagement

Wat houdt procesmanagement in?

Procesmanagement richt zich op het managen van de processen die zich rond een verandering voordoen. Procesmanagement kent vier ontwerpprincipes:

  • Openheid: Zorg voor openheid door ruimte te laten in het proces voor partijen om mee te beslissen over wie betrokken wordt bij het proces, hoe die betrokkenheid eruitziet en wat de agenda is.
  • Veiligheid en aantrekkelijkheid: Zorg dat het proces voor partijen veilig en aantrekkelijk is door afspraken te maken over het beschermen van kernbelangen en winst in het vooruitzicht te stellen.
  • Voortgang: Richt het proces zo in dat voortgang is verzekerd.
  • Inhoud: Zorg dat inhoud en proces niet los van elkaar komen te staan; voorkom dat sprake is van een goed proces met een uitkomst die inhoudelijk van slechte kwaliteit is, zogeheten ‘negiotiated nonsense’.


Procesmanager
Naast deze ontwerpprincipes is een goede procesmanager van belang. Deze moet beschikken over een goede kwaliteit, ervaring, zorgvuldigheid, integriteit en vasthoudendheid.

“Gaandeweg het beleidstraject worden partijen vaak pas wakker. Deze partijen, hebben mede door de lengte van processen, vaak de neiging terug te grijpen op eerdere stappen en keuzes. Hetzelfde gebeurt vaak wanneer plannen uiteindelijk concreet worden. Hierdoor moet steeds opnieuw worden ge├»nvesteerd. Transparantie kan dit (gedeeltelijk) ondervangen, door helder te zijn over eerder gemaakte keuzes en consequenties.”

Fokko Kuik, diVV gemeente Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten