maandag 11 september 2000

Afbakening

Waak ervoor dat u verantwoordelijk wordt gemaakt voor een onoverzichtelijk netwerk van samenhangende problemen: baken uw probleemstelling goed af.


Veel problemen hangen samen met andere problemen en/of opgaven. Soms is het mogelijk om meerdere problemen tegelijkertijd op te lossen. Procesmanagement: Het koppelen van problemen kan dan voordelen bieden. Je kunt partijen zo uitzicht op winst bieden.
Maar in andere gevallen blijkt dat lastig. Dat kan te maken hebben met onverenigbare doelen, maar bijvoorbeeld ook met onvoldoende menskracht of geld. Het is daarom belangrijk om op voorhand na te denken over de afbakening van uw probleemstelling.
Beantwoordt u daarvoor de volgende vragen:

  • Wat is de omvang van het probleem?
  • Voor wie is het een probleem?
  • Binnen welke tijdspanne vindt het probleem plaats?
  • Wat zijn de oorzaken van het probleem?
  • Wat zijn de gevolgen van het probleem?
  • Welk deel van het probleem kan/wil ik oplossen en binnen welke termijn?
  • Wordt rekening gehouden met indicatoren die belangrijk zijn voor duurzame mobiliteit (verkeersveiligheid, CO2, modal split ed.)?
Wees u ervan bewust dat u onmogelijk alle problemen in een beleidsstudie kunt oplossen: afbakenen is heel legitiem. Leg uiteraard de afbakening voor aan de beleidsverantwoordelijken en beslissers.


Flexibiliteit

"Het probleem c.q. de opgave dient duidelijk te zijn. Dit is essentieel voor een goed beleidsproces."
Kees de Leeuw, gemeente Den Haag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten