zaterdag 14 november 1998

Afwegingskader

Probeer inzicht te krijgen in het (impliciete) afwegingskader van de verschillende beslissers.

Besluitvorming vindt slechts voor een deel plaats op grond van de aangereikte inhoudelijke argumenten. Probeer daarom inzicht te krijgen in de bestuurlijke en politieke verhoudingen. Hoe interpreteren de beslissers de aangereikte informatie? En wie zijn eigenlijk die beslissers? Wat zijn hun belangen en bevoegdheden? Welke standpunten hebben zij eerder ingenomen? Kortom: welk afwegingskader wordt door hen afzonderlijk gehanteerd?
Sturing
Wellicht kan op grond van die inzichten op een ‘slimme manier’ het besluitvormingstraject worden gestuurd. Dit heeft te maken met het moment van besluitvorming, maar ook met de mate van detaillering en fasering van de besluitvorming. In het ene geval is het verstandig om eerst een besluit over de doelen te laten nemen (de koers laten vaststellen) en pas later over het maatregelenpakket. In het andere geval is het beter om beide onderdelen te combineren en een besluit te laten nemen over het totaalpakket (om te bewaken dat de maatregelen worden beoordeeld op hun bijdrage aan de doelen).
Besluitvorming
"Betrek de gemeenteraad al in een vroeg stadium: laat de raad zich committeren aan de opgestelde doelen. Op deze manier worden discussies zoveel mogelijk naar voren gehaald en kan er in latere fases verwezen worden naar de committent aan deze doelen."
Joost Meilof, gemeente Doetinchem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten