donderdag 11 mei 2000

Analyse

De analysefase is bedoeld om de problemen en kansen beter te verkennen. Met een goed inzicht in de causale relaties (oorzaak - gevolg) bent u beter in staat kansrijke oplossingsrichtingen te formuleren.

Self assessment voor duurzaam mobiliteitsbeleid
Voor een duurzaam mobiliteitsplan (SUMP) is het belangrijk dat een self assessment wordt uitgevoerd. Hierin wordt duidelijk wat de sterke en zwakke kanten van het huidige systeem zijn en welke kansen zich voordoen. Dit kan bijvoorbeeld met een SWOT analyse, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van zogenaamde Quality Managament Systemens (zie stap 1.3 van de SUMP handleiding). Een goedkoop en snel alternatief is gebruik te maken van de duurzaamheidsscore.

Verkeer en vervoer
Binnen het verkeer- en vervoerbeleid is de analysefase een belangrijk onderdeel. Er zijn verschillende op dit beleidsveld toegespitste instrumenten beschikbaar voor analyse: denkt u onder andere aan verkeersmodellen en verschillende vormen van verkeersonderzoek (o.a. tellingen, snelheidsmetingen, parkeerbalansen et cetera.). Met de mobiliteitsscan kan je snel een analyse maken.

Beperkingen instrumenten
De beschikbaarheid van al die instrumenten kan onterecht het beeld oproepen dat we in staat zijn de werkelijkheid volledig te simuleren. Elk instrument heeft zijn beperkingen. Wees u bewust van die beperkingen en blijf in alle gevallen ook vertrouwen op uw ‘boerenverstand’.

Naast beperkingen in het beschikbaar instrumentarium, zijn er ook beperkingen bij de ontvanger van de beschikbare beleidsinformatie. Afhankelijk van het kennisniveau en de betrokkenheid bij het onderwerp zijn we in staat om informatie te begrijpen en absorberen. Als beleidsmedewerker past u daarom de beleidsinformatie aan de doelgroep aan. Niet alle informatie die ambtelijk ter beschikking staat is relevant voor het management, het bestuur of de politiek. Durf informatie te genereren en te filteren voor uw opdrachtgevers.

Belangen
"Een goede ambtenaar is een makelaar van diverse soorten kennis (kunnen vertalen en uitleggen)."
Marco te Brömmelstroet, Universiteit van Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten