dinsdag 11 juli 2000

Beleidscontext

Verwerf goed inzicht in de relevante beleidskaders en wettelijke verplichtingen: breng de beleidscontext in beeld.

Cruciaal voor een goede probleemafbakening en het krijgen van inzicht in de dwarsverbanden met andere beleidsvelden is het in beeld brengen van de beleidscontext. Het verkennen van de beleidscontext kan u informatie geven over hogere beleidskaders, relevante wetgeving, aanverwante beleidsdossiers, netwerken van betrokken partijen en personen en relevante (autonome) ontwikkelingen.
Bekende instrumenten voor het in beeld brengen van de beleidscontext zijn een omgevingsanalyse (ruimtelijke oriĆ«ntatie van de problematiek) en een krachtenveldanalyse (welke spelers zijn relevant).

Omgevingswet
De omgevingswet staat voor een intergrale aanpak. Het beoogde gebruik van gemeentelijk grondgebied kan niet opgesteld worden zonder aandacht voor mobiliteit. Een integrale aanpak is noodzakelijk, voor het benoemen van kwaliteiten zijn veel verschillende disciplines en belanghebbenden nodig. Aan de gewenste kwaliteiten worden streefwaarden of normen gekoppeld. Bekend zijn de normen voor lucht en geluid die vanuit Europa zijn voorgeschreven. Deze kwaliteiten of normen kunnen in het omgevingsplan worden uitgewerkt tot omgevingswaarden met meetbare of berekenbare eenheden (zie de brochure Mobiliteit en Omgevingswet).
Lopen en fietsen biedt oplossingen voor diverse ruimtelijke uitdagingen en verstrekt een integrale kijk op de leefomgeving (zie Fietsen en Lopen Goud in Handen).
VOORBEELD
Het analyseren van de beleidscontext leidt mogelijk tot opmerkelijke inzichten. U kunt zicht krijgen op onbekende wetgeving of verplichtingen. U kunt echter ook geconfronteerd worden met het ontbreken van beleidskaders. Een voorbeeld is dat u de bereikbaarheid van een locatie moet verbeteren, zonder dat duidelijk is welke eisen aan de bereikbaarheid van die locatie worden gesteld. Wanneer u beleid gaat ontwikkelen zonder een duidelijk afwegingskader is het verstandig om een analyse te maken van de consequenties. Bij het ontbreken van dat beleidskader wordt het namelijk lastig om de effecten van uw maatregelen af te wegen.
Inzicht in de beleidscontext
"Houd een brede blik bij het aftasten van de context. Bepaalde acties kunnen nieuwe problemen veroorzaken. (Bijv. de introductie van een fietsstraat bleek in eerste instantie een negatief effect te hebben op de verkeersveiligheid)."
Syb Tjepkema, gemeente Zwolle

Geen opmerkingen:

Een reactie posten