dinsdag 11 januari 2000

Betrek partijen

Betrek partijen bij inhoudelijke studies.

Het laten uitvoeren van onderzoek door experts - ter ondersteuning van de besluitvorming - kan een goede manier zijn om de kwaliteit van de inhoud te borgen. Experts hebben echter vaak de neiging om studies zelfstandig uit te voeren zonder partijen erbij te betrekken (met het oog op onafhankelijkheid). Niet zelden leidt deze aanpak tot wantrouwen bij partijen, zowel ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek als ten aanzien van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd.
Betrek partijen daarom bij inhoudelijke studies – zonder de onafhankelijkheid ervan in het geding te laten komen – bijvoorbeeld door ze vragen en suggesties in te laten brengen voorafgaand of tijdens het onderzoek. Dat vergroot de acceptatie van de uitkomsten en daarmee de bruikbaarheid. Zelfs het betrekken van input van partijen waarvan experts weten dat deze input niet bijdraagt aan de resultaten kan zinvol zijn, omdat onzekerheden van partijen weggenomen kunnen worden en aangetoond kan worden dat de vraag of suggestie serieus is genomen.

Omgevingswet
Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Door samen te werken krijg je betere oplossingen en betrek je verschillende perspectieven, kennis en creativiteit. Participatie is maatwerk. De wet schrijft daarom wel voor dat het moet gebeuren, maar niet hoe. Daarvoor kun je inspiratie opdoen in de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Gericht participeren
"Het is belangrijk om in een vroeg stadium burgers en belangengroeperingen een rol te geven in het beleidsproces, in plaats ze buiten spel te zetten. Beleid komt steeds meer tot stand in de vorm van coproductie. Beleid is niet langer alleen voorbehouden aan overheden. Wel is tijd, geld en ruimte benodigd om een goede betrokkenheid te organiseren. Doet men dit niet dan is sprake van een gemiste kans."
Marco te Brömmelstroet, Universiteit van Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten