dinsdag 31 augustus 1999

Doelenboom

Breng de samenhang tussen verschillende beleidsdoelen in beeld: ontwikkel een doelenboom.

In een beleidsplan wordt de samenhang tussen doelen en activiteiten beschreven. Daarin draagt het aanpassen van een VRI wellicht bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en/of het verbeteren van de stedelijke bereikbaarheid en/of een beter leefmilieu door een lagere emissie. Om grip te krijgen op dergelijke relaties (en te kunnen vaststellen in welke mate strategische doelen worden gerealiseerd) kunt u een doelenboom of doelenschema opstellen. Zo worden de verschillende beleidsniveaus aan elkaar gekoppeld, maar kan ook worden bepaald welke verschillende prestaties bijdragen aan de verschillende doelen.
VOORBEELD
PVVP doelenschema, Noord-Brabant, 2006

Dit doelenschema legt een duidelijke relatie tussen doelen van de provincie, de essentiĆ«le indicatoren van de Nota Mobiliteit en de indicatoren over prestaties en effecten. Hiermee heeft Noord-Brabant de doelen specifiek en meetbaar gemaakt.
Transparantie en objectiviteit
“Doelen bestaan op meerdere niveaus. De algemene doelen worden door iedereen onderstreept en nagestreefd. Wanneer de doelen minder algemeen worden, liggen zij dichter bij de eigen belevingswereld en kunnen zij vaak op minder breed draagvlak rekenen. De operationalisatie van de doelen sluit dan voor die personen niet aan bij de eigen perceptie van het probleem/de opgave."
Fokko Kuik, diVV gemeente Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten