dinsdag 13 juli 1999

Effect en prestatie

Maak in uw beleidsplan onderscheid in effect- en prestatiedoelen.

Om grip te krijgen op de beleidsresultaten is het belangrijk dat u bij het formuleren van doelen en de uitwerking daarvan in beleid onderscheid maakt in effecten en prestaties. Dit kunt u doen door de doelen te operationaliseren in prestatie- en effectindicatoren. Prestaties zijn de handelingen die in het beleid worden aangekondigd en effecten zijn de veranderingen die daarmee worden gerealiseerd. Effecten kunt u vaak pas na enkele jaren goed in beeld brengen (door middel van evaluatie). Prestaties kunt u echter continu in beeld brengen. Zo houdt u grip op de mate waarin wordt gewerkt aan het realiseren van de gewenste effecten.
Zie ook monitoring.
Leren van ervaringen
"Leer van het verleden (ex post evaluaties) en durf als overheid ook te experimenteren. Experimenten en pilotprojecten zijn de basis voor veel kennis.”
Luca Bertolini, Universiteit van Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten