maandag 14 oktober 1996

Ervaringen

Probeer te leren van ervaringen in het verleden.

Bij het beoordelen van de mogelijke uitwerking van oplossingsrichtingen kunnen verkeersmodellen en inschattingen een waardevolle bijdrage leveren. Even waardevol zijn uw eigen ervaringen in het verleden of ervaringen van andere mensen en overheden. Neem daarom kennis van de context en de uitvoering van die eerdere projecten (problemen, geformuleerde oplossingen, gemaakte keuzes en argumenten voor gemaakte keuzes). Hoewel elke situatie vraagt om maatwerk bieden eerdere ervaringen veel waardevolle informatie over kansrijke oplossingsrichtingen, beperkingen en uitvoeringsvraagstukken. In dit licht zijn pilotprojecten en proefprojecten een belangrijke bron van informatie, waar u wellicht meer uit kunt putten.
Instrumenten


Leren van ervaringen
"Leer van het verleden (ex post evaluaties) en durf als overheid ook te experimenteren. Experimenten en pilotprojecten zijn de basis voor veel kennis.”
Luca Bertolini, Universiteit van Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten