vrijdag 14 mei 1999

Financiële aspecten

Geef helder inzicht in de financiële aspecten.

Het effect van een maatregel kan niet los worden gezien van de kosten. De kosteneffectiviteit is namelijk een belangrijk afwegingscriterium. Zorgt u ervoor dat er bij de uitwerking van maatregelen aandacht is voor de investeringskosten, de beheer- en onderhoudskosten en de financiële dekking. Bij grote projecten moeten ook de kosten voor beleidsontwikkeling en het inrichten van een projectorganisatie worden begroot.
Vroeg voorbereiden
Verstandig is om al vroeg in het beleidsproces inzicht te krijgen in de financiële mogelijkheden van de eigen organisatie(s), maar ook in externe financieringsmogelijkheden. Het werven van externe subsidies (bijvoorbeeld uit Den Haag of Brussel) vraagt vaak om een lange en goede voorbereiding.
In Gebiedsgerichte Samenwerking: Projecten kiezen en financieren vindt u meer informatie over de financiering en afweging van projecten.
Transparantie en objectiviteit
“Beleid moet ook betaalbaar blijven. Kwaliteit van beleid is daarmee in gevallen (wat betreft de inhoud of het mogelijk uit te voeren proces) ook budgetafhankelijk."
Fokko Kuik, diVV gemeente Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten