dinsdag 11 april 2000

Focus

Breng focus aan in uw analyse: beperk u tot het verzamelen van aan de doelen gerelateerde beleidsinformatie.

De mogelijkheid om informatie te verzamelen is onbeperkt. Alleen al met een verkeersmodel kunt u een oneindig aantal varianten doorrekenen. En op internet leidt een aantal zoektermen tot een grote hoeveelheid (inter)nationaal ontwikkelde documenten en ervaringen. Het is juist de kunst om gericht te zoeken naar beleidsinformatie over bijvoorbeeld het probleem, relevante ontwikkelingen, mogelijke oplossingsrichtingen en de werking daarvan. Denk hiervoor na over type analyses die het type proces het beste ondersteunen, zoals:

  • Een technisch (verkeers)model voor objectieve informatie?
  • Gebruik van enquêtes als onderdeel van het verkrijgen van draagvlak?
  • Zelf doen of uitbesteden aan onafhankelijk bureau?
  • Zelf doen en een expert-oordeel vragen aan Universiteit of onafhankelijk bureau?

Doelen als leidraad
Door uw doelen als vertrekpunt te nemen kunt u focus aanbrengen in uw analyse. Daarvoor moeten de doelen wel zijn vertaald in eenduidige indicatoren. Stel uzelf aan de hand van de indicatoren de vraag welke informatie u nodig heeft en welke analysemethoden dan het meest geschikt zijn. Wanneer u deze stap nauwgezet doorloopt, zult u merken dat veel logisch lijkende informatie niet direct relevant is.
VOORBEELD
In de Nota Mobiliteit wordt het concept ‘van deur tot deur bereikbaarheid van economische kerngebieden’ geïntroduceerd. Binnen dit concept is het niet relevant of ergens oponthoud in de reis optreedt (file), maar de vraag of door dat oponthoud een onacceptabele reistijd ontstaat. Dit leidt vanzelf tot de behoefte aan een ander soort analyses. Analyses van I/C-verhoudingen (inzicht in waar de wegcapaciteit kleiner is dan het aanbod van auto’s) zijn in de toekomst minder van belang. Het is nu zoeken naar een analyse-instrument om inzichtelijk te maken op welke verbindingen de gewenste van deur tot deurreistijden naar economische kerngebieden niet worden gehaald en hoe groot die problematiek is. In Bereikbaarheid in beeld wordt uitgebreid ingegaan op analyses die passen bij het nieuwe concept van deur tot deur bereikbaarheid.

Transparantie en objectiviteit
“De herkenbaarheid van een probleem of opgave is cruciaal voor de besluitvorming en het maatschappelijk draagvlak. Ook zou het handig zijn om inzicht te hebben in het gewicht van het probleem. Door burgers wordt een oplossing afgewogen ten opzichte van het probleem (is de oplossing voor mij erger dan het probleem).”
Fokko Kuik, diVV gemeente Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten