woensdag 11 oktober 2000

Formulering

Beschrijf de problematiek/opgave in een heldere, goed onderbouwde probleemstelling.
Het formuleren van een probleemstelling is niet gemakkelijk. Problemen zijn vaak een samenspel van factoren, waardoor causale verbanden niet direct inzichtelijk zijn. Iedereen ervaart een probleem anders. Er is sprake van een grote mate van subjectiviteit. Wat de een als een probleem ervaart, heeft een ander nog nooit waargenomen of zou het niet als een probleem benoemen. Deze ervaring zult u ook snel opdoen als u met een collega praat: de kans is groot dat hij of zij het probleem anders interpreteert.
Iedereen begrijpt dat het geen zin heeft beleid te ontwikkelen zolang een organisatie het niet eens is over de problemen en uitdagingen waar ze voor staan. Wij bevelen u daarom aan om veel aandacht te besteden aan de probleemstelling en onderbouwing (aanleiding, aard, omvang, tijdspanne, oorzaken, gevolgen, et cetera) en te zorgen voor draagvlak.

VOORBEELD

U herkent wellicht de situatie: “Schrijf een beleidsnotitie over de sturing met Verkeersregelinstallaties” of “Stel een nota fietsparkeren op”. Mits voldoende op de hoogte van de inhoudelijke materie, zou u een aardig eind kunnen komen met het opstellen van de gevraagde beleidsstukken. De vraag is echter waarom behoefte bestaat aan deze documenten. Wat is het probleem en aan welke verwachtingen moet het eindresultaat voldoen. Bepaal de vraag achter de vraag. Pas wanneer u hierin inzicht heeft gekregen, kunt u een beleidsplan schrijven dat voldoet aan de verwachtingen of een oplossing biedt voor de ervaren problemen.


Flexibiliteit

"Het probleem c.q. de opgave dient duidelijk te zijn. Dit is essentieel voor een goed beleidsproces."
Kees de Leeuw, gemeente Den Haag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten