zaterdag 11 december 1999

Onderhandeling

Laat informatie het resultaat zijn van een onderhandeling.

In een proces kan het ook waardevol zijn om naast objectief verkregen informatie gebruik te maken van informatie die in onderhandeling tussen partijen tot stand is gekomen (en daardoor in bepaalde mate subjectief van aard is), zogeheten ‘negotiated knowledge’. Partijen bepalen in dat geval bij welke informatie onderhandelingsruimte ligt en spreken af dat aan de uitkomsten van het onderhandelingsproces een zeker gewicht wordt toegekend. Het is zaak een zo goed mogelijke balans te vinden tussen objectieve, onafhankelijke informatie en ‘negotiated knowledge’, zodat op basis van de beschikbare informatie kwalitatief goede besluiten kunnen worden genomen die worden gedragen door de partijen. Een goed voorbeeld hiervan is de keuze om door een onafhankelijke expert een rekenmodel te laten ontwikkelen dat vervolgens door betrokken partijen gebruikt kan worden om hun eigen voorkeursmaatregelen mee door te rekenen.
Omgevingswet
Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Door samen te werken krijg je betere oplossingen en betrek je verschillende perspectieven, kennis en creativiteit. Participatie is maatwerk. De wet schrijft daarom wel voor dat het moet gebeuren, maar niet hoe. Daarvoor kun je inspiratie opdoen in de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet
Gericht participeren
"Het maken van een beleidsplan is in verhouding niet zo moeilijk, de belangrijkste opgave is om de door de ‘deskundigen’ gedeelde beelden gedragen te krijgen buiten het stadskantoor."

Erik van Hal, gemeente Eindhoven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten