maandag 11 december 2000

Planvorming

De planvorming is een cruciale fase. Hierin worden een aantal acties ondernomen zoals:
  • Inventarisatie en analyse van de actoren en van het probleem; 
  • Het achterhalen van de doelen van de verschillende partijen;
  • Het analyseren van de problemen; het gezamenlijk bedenken van oplossingsrichtingen. 
Tijdens deze fase wordt gewerkt aan het draagvlak onder zowel de burgers als de bestuurders voor de latere fasen.

3 mijlpalen 
In de fase van de planvorming kunnen 3 documenten worden opgeleverd (zie de  handleiding SUMP stappen 1 t/m 6)
  • Startdocument met daarin de keuze voor verbeteren van de mobiliteit en de kwaliteit van leven. 
  • Het document waarin de probleemanalyse en de kansen voor verbetering zijn benoemd. 
  • Het document waarin de maatregelen zijn benoemd.

 
"Houd een brede blik bij het aftasten van de context. Bepaalde acties kunnen nieuwe problemen veroorzaken. (Bijv. de introductie van een fietsstraat bleek in eerste instantie een negatief effect te hebben op de verkeersveiligheid)."
Syb Tjepkema, gemeente Zwolle

Geen opmerkingen:

Een reactie posten