maandag 11 december 2000

Planvorming

De planvorming is een cruciale fase. Hierin worden een aantal acties ondernomen zoals:
 • Inventarisatie en analyse van de actoren en van het probleem; 
 • Het achterhalen van de doelen van de verschillende partijen;
 • Het analyseren van de problemen; het gezamenlijk bedenken van oplossingsrichtingen. 
Tijdens deze fase wordt gewerkt aan het draagvlak onder zowel de burgers als de bestuurders voor de latere fasen.

Omgevingswet
In de Omgevingswet draait veel om het begrip gebruiksruimte: de vrijheid in een bepaald gebied om daar bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren. Zo kan een overheid gebieden aanwijzen als een wandelgebied of schoolzone waarbij (doorgaand) vrachtverkeer niet is toegestaan. De Omgevingswet maakt het mogelijk om heel gericht te regelen wat in een bepaald gebied mogelijk is en om specifieke
waarden in een gebied te ontwikkelen of te beschermen. Om de gebruiksruimte goed te benutten biedt de Omgevingswet zes kerninstrumenten (zie de brochure Mobiliteit en Omgevingswet):
 1. de omgevingsvisie (verplicht op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau)
 2. het programma
 3. decentrale regels (gemeentelijk omgevingsplan, provinciale omgevingsverordening en waterschapsverordening)
 4. algemene rijksregels (AMvB’s)
 5. de omgevingsvergunning
 6. het projectbesluit (ter vervanging van trac├ębesluit, inpassingsplan en projectplan Waterwet)


3 mijlpalen 
In de fase van de planvorming kunnen 3 documenten worden opgeleverd (zie de  handleiding SUMP stappen 1 t/m 6)
 • Startdocument met daarin de keuze voor verbeteren van de mobiliteit en de kwaliteit van leven. 
 • Het document waarin de probleemanalyse en de kansen voor verbetering zijn benoemd. 
 • Het document waarin de maatregelen zijn benoemd.

 
"Houd een brede blik bij het aftasten van de context. Bepaalde acties kunnen nieuwe problemen veroorzaken. (Bijv. de introductie van een fietsstraat bleek in eerste instantie een negatief effect te hebben op de verkeersveiligheid)."
Syb Tjepkema, gemeente Zwolle

Geen opmerkingen:

Een reactie posten