zaterdag 11 november 2000

Probleem

Aanleiding

De directe aanleiding voor het ontwikkelen van beleid is divers: het ervaren van een probleem, een wettelijke opgave, de wens om een verbetering door te voeren of de behoefte om toekomstige ontwikkelingen te sturen. In alle gevallen is er de wens om een situatie te creƫren die nog niet bestaat of die zonder ingrijpen niet zal bestaan in de toekomst.

Probleemdefinitie
Ongeacht de aanleiding is het belangrijk dat u bij aanvang van het beleidsproces scherp uw beleidsopgave definieert. Voor latere besluitvorming is het zinvol om draagvlak te hebben voor het oppakken van de geformuleerde opgave. Wanneer een probleem niet wordt erkend, kan ook de oplossing op weinig steun rekenen. Zonder een duidelijke probleemdefinitie kunnen doelen niet eenduidig worden geformuleerd (wat willen we eigenlijk bereiken?). In gesprekken met beleidsparticipanten wordt unaniem gewezen op het belang van een helder geformuleerde probleemstelling of beleidsopgave. Investeren van tijd in deze beleidsfase betaalt zich terug in latere beleidsfasen, doordat oplossingen en maatregelen kunnen worden getoetst op hun oplossend vermogen voor de gesignaleerde problemen. Je voorkomt daardoor het risico dat het ‘verkeerde’ probleem wordt opgelost.

Flexibiliteit
"Het probleem c.q. de opgave dient duidelijk te zijn. Dit is essentieel voor een goed beleidsproces."
Kees de Leeuw, gemeente Den Haag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten