vrijdag 11 januari 1991

Procesmanager

Stel een procesmanager aan

De rol van de procesmanager is het bewaken van de openheid, veiligheid en aantrekkelijkheid, voortgang en inhoud van een proces. De procesmanager analyseert, ontwerpt, begeleidt en/of evalueert complexe (beleids)processen. Processen waarin uiteenlopende en vaak strijdige belangen spelen.
De procesmanager helpt bij het vaststellen van spelregels (exit-regels, besluitvormingsregels en participatievormen) voor het verwerven van draagvlak, het overwinnen van weerstanden en het voorkomen van impasses. De procesmanager heeft tevens als belangrijke taak om de transparantie van een proces te borgen. Betrokken partijen moeten kunnen herleiden hoe de analyses tot stand zijn gekomen en vanuit dat inzicht de samenhang tussen doelen, problemen, oplossingen en maatregelen kunnen waarnemen.
Partijen besluiten samen wie de procesmanager is. Dit kan een onafhankelijk persoon zijn of een vertegenwoordiger van de probleemeigenaar of opdrachtgever.


Doelgerichtheid

"Een ambtenaar is in feite een groep van mensen die als een team moeten functioneren. Belangrijke kwaliteiten liggen op het gebied van inhoud, proces, communicatie (overbrengen en overtuigen), kennis van de ambtelijke organisatie en politiek inlevingsvermogen. Wanneer beschikt wordt over die kwaliteiten kan goed regie worden gevoerd."

Erik van Hal, gemeente Eindhoven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten