vrijdag 14 november 1997

Risico's van vertraging

Wees alert op de risico's van vertraging.

Regelmatig treedt bij de uitvoering van projecten vertraging op. Ook u heeft hier waarschijnlijk al eens mee te maken gehad. Het niet halen van de planning is op zich al vervelend, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Hoe langer een project loopt, hoe groter de kans op:

  • afstel van het project door veranderende prioriteiten;
  • wegvloeien van financiering (bijvoorbeeld door tegenvallers op andere projecten);
  • niet geĆÆnformeerde ambtenaren en bestuurders (door personeelswisselingen).
Zorgt u er als projectleider continu voor dat het project bij de betrokkenen op het netvlies staat. Praat nieuwe mensen goed bij over eerdere afspraken en verwachtingen.
Procesmanagement
Zorg voor points of no return in de uitvoering:

  1. Zorg dat concept-uitvoeringscontracten al klaar liggen als het besluit wordt genomen.
  2. Beleg delen van de uitvoering direct na besluitvorming, zodat een deel van de kosten meteen verzonken zijn.
  3. Zorg voor interne en externe communicatie over het project, waardoor verwachtingen ontstaan en geen ruimte is voor budget-verschuivingen door veranderende politieke prioriteiten.
Voer een risicoanalyse uit, reeds voor aanvang van de uitvoering, waarin aandacht voor:

  • Organisatorische risico’s
  • FinanciĆ«le risico’s, politiek-bestuurlijke risico’s
  • Technische risico’s
  • Juridische risico’s
Speel slim met deadlines.
Flexibiliteit
"Bij Problemen en Doelen is standvastigheid wel van belang. Dit om het constant omgooien van het hele beleid te voorkomen. In de andere beleidsfases, zoals oplossingen, is het juist goed om flexibel te zijn en continu terug te grijpen naar andere fases."
Joost Meilof, gemeente Doetinchem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten