dinsdag 1 februari 2000

Scenario's

Maak niet blind gebruik van verkeersmodellen.

Bij het ontwikkelen van nieuw verkeer- en vervoerbeleid wilt u graag weten hoe de toekomst eruitziet. Hoeveel verkeer rijdt er? Waar rijdt het? Welke typen voertuigen rijden rond? Op welke tijdstippen wordt er gereden? Waar staan de files? Voor dit soort vragen kunt u gebruik maken van verkeersmodellen.
Er kunnen in deze fase meer beleidscenario’s worden doorgerekend. Door hier naast ‘traditionele’ scenario’s ook duurzame scenario’s te definiĆ«ren kan de bijdrage van duurzame beleidsmaatregelen inzichtelijk worden gemaakt. Bij de toetsing van scenario’s moet een relatie met de beleidsdoelen worden gemaakt (zie de SUMP handleiding stap 3.2)
Welk model?
Hoewel een verkeersmodel zeker een waardevol analyse-instrument is, is het niet in elke situatie goed te gebruiken. Als u met andere overheden samenwerkt, kan het zijn dat de meningen over het beste model verschillen. Een objectieve afweging is noodzakelijk om het juiste instrument te kiezen. Voor een goede keuze stelt u zich de volgende vragen: wat willen we precies onderzoeken (doel) en welke gegevens hebben we daarvoor nodig? De kans bestaat dan dat het eigen model niet voldoet. Soms is het zelfs beter gewoon het gezond verstand te gebruiken, in plaats van een model.
Wanneer wordt gekozen voor een bepaald model is het verstandig om de werking en aannames daarvan te beschrijven en uit te leggen. Zorg ook vooraf voor overeenstemming over het te gebruiken verkeersmodel en niet pas na oplevering van het maatregelenpakket.
Politiek bewustzijn
"De kwaliteit van beleid staat of valt met de gevoeligheid van de beleidsmaker voor politieke verhoudingen."
Joost Meilof, gemeente Doetinchem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten