zaterdag 11 maart 2000

Selectiviteit

Wees selectief bij het presenteren van beleidsinformatie: aggregeer en zeef informatie.

De waarde van informatie tijdens de beleidsontwikkeling wordt mede bepaald door de mate waarin we informatie kunnen verwerken, begrijpen en overzien. Bepalende factoren hierbij zijn de informatieomvang, de wijze van presentatie, de inhoudelijke diepgang en de ontvanger. Past u bij het presenteren van informatie de inhoud en omvang aan de ontvanger aan. Dit betekent vaak dat u informatie moet aggregeren of zeven. Stelt u daarom per doelgroep de vraag welke informatie zij nodig heeft om een oordeel te kunnen vellen.
Denkt u na over de presentatievorm en het gebruikte jargon. Presenteer uw informatie in begrijpelijke en herkenbare beelden en refereer aan betrouwbare bronnen. Argumenten en conclusies moeten appelleren aan het boerenverstand.
Besluitvorming
"Waak voor verkeerde daadkracht. De ervaring leert dat voor bestuurders en beslissers eerst een informatiesessie te houden, helpt voorkomen dat de verkeerde beslissingen worden genomen."
Syb Tjepkema, gemeente Zwolle

Geen opmerkingen:

Een reactie posten