zondag 11 juni 2000

Sense of urgency

Zorg voor een ‘sense of urgency’: maak problemen voelbaar.

Om beleidsmatig een probleem te kunnen aanpakken heeft u bestuurlijk, politiek en/of maatschappelijk draagvlak nodig. Het bestaan van een ‘sense of urgency’ helpt bij het verwerven van dat draagvlak. Wanneer dit ontbreekt is het lastig om een probleem op de agenda te krijgen. Iedereen kent het voorbeeld van de nieuwjaarsbrand in Volendam of de vuurwerkramp in Enschede. Calamiteiten leiden vaak pas tot aandacht voor een probleem.
Aanpak
Hoe zorgt u nu voor een sense of urgency? U kunt wachten tot de tijd rijp is (het probleem is ook daadwerkelijk ontstaan), maar van een overheid mag ook preventief beleid worden verwacht. Een mogelijkheid is gebruik te maken van scenario’s waarin u schetst wat er kan gaan gebeuren. Refereert u daarbij met begrijpelijke beelden over de toekomst aan problemen die zich nu al voordoen. Mensen moeten zich immers een voorstelling kunnen maken van de aard en omvang van het toekomstige probleem. Ook kunt u gebruik maken van een incident om een structureel probleem te agenderen. U kunt zich voorstellen dat wegbeheerders weinig zin hebben in een tijdrovend project van gebiedsgericht benutten, tot het moment dat de hele regio vaststaat door een ongeval op een van de snelwegen in het gebied. Dergelijke ervaringen kunt u gebruiken om een onderwerp op ‘de kaart te zetten’ .

Transparantie en objectiviteit

“Het is zoeken naar een vorm (open source) waarin alle partijen (burgers, bestuur, politiek) goed kennis kunnen nemen van alle in het proces ontwikkelde producten, de te volgen stappen, beslissingen en argumenten. Onvoldoende grip op het proces maakt het voor individuen moeilijk om op het juiste moment hun bijdrage te leveren en de redenen van beslissingen te doorgronden."
Fokko Kuik, diVV gemeente Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten