maandag 11 oktober 1999

SMART

Formuleer uw doelen altijd SMART.

Bij al uw beleidshandelingen moet u zich afvragen in hoeverre die handeling bijdraagt aan realisatie van de door uzelf gestelde doelen. Om die vraag te kunnen beantwoorden moet u uw doelen helder formuleren, waarbij ze voldoen aan vijf criteria: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART).
Eis ten aanzien van de doelformuleringNadere uitleg 
SpecifiekDe eigenschappen van de gewenste situatie zijn nauwkeurig omschreven. 
MeetbaarDe doelen zijn vertaald in meetbare indicatoren, aan de hand waarvan kwalitatief of kwantitatief kan worden vastgesteld in welke mate de doelen zijn bereikt.
AcceptabelDe betrokkenen zijn bereid inspanningen te verrichten om het doel te bereiken. 
RealistischDe doelen zijn haalbaar (met een redelijke inspanning). 
Tijdgebonden
(Te volgen)
De mate waarin doelrealisatie naderbij komt is voor iedereen te volgen. 
Doelformulering
“De doelformulering is in sommige gevallen te abstract, waardoor het moeilijk is die te vertalen in concrete activiteiten én te monitoren op effectiviteit en efficiëntie.”
Fokko Kuik, diVV gemeente Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten