dinsdag 14 oktober 1997

Successen vieren

Laat de afronding van een project niet ongemerkt voorbij gaan: vier uw successen.

De afronding van een project heeft een hoge publiciteitswaarde. Zeker wanneer het gaat om voor elke burger visueel waarneembare resultaten. Politici hebben resultaten nodig om herkozen te worden. Maar ook voor het ambtelijke en bestuurlijke draagvlak zijn successen belangrijk: zij vormen de motor voor nieuwe beleidsinspanningen. Het is leuk om een bijdrage te leveren aan projecten en beleidsprocessen die zichtbaar resultaat boeken. Organiseer daarom een ‘feestje’ bij de afronding van een project. Belangrijk onderdeel daarvan is de communicatie naar burgers: informeer over de geleverde prestaties en wat die prestaties betekenen voor de oplossing van geconstateerde problemen.
Procesmanagement
Naast het vieren van successen is ook aandacht voor verliezers nodig. Denk al in een eerder stadium na over de wijze waarop je ‘potentiële verliezers’ kunt compenseren.

VOORBEELD
Het vieren van uitvoeringssuccessen is een goede manier om blijvende betrokkenheid bij een onderwerp te waarborgen. Een beleidsonderwerp wordt weer op de kaart gezet, wat beslissers motiveert om nog meer problemen op dat terrein aan te pakken.
Het fileplanontbijt van Nexus Rotterdam is een mooi voorbeeld hoe je als wegbeheerders kunt vieren dat je gezamenlijk werkt aan een verbetering van de bereikbaarheid in de regio. Het fileplanontbijt is daardoor een belangrijke factor in die samenwerking én voor nieuwe uitvoeringssuccessen.
Flexibiliteit
"Communicatie moet al in een vroeg stadium worden opgepakt, zoals bijvoorbeeld in de Den Haag bij de structuurvisie (op advies van een extern communicatiebureau). Daarbij is het van belang om al in een vroeg stadium op verschillende plekken het centrale idee uit te dragen. Op deze wijze kan een olievlekwerking bewerkstelligd worden."
Kees de Leeuw, gemeente Den Haag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten