zondag 14 december 1997

Uitvoering

De uitvoeringsfase is een beleidsfase die sterkt afwijkt van eerdere fasen. De beleidsmakers zijn klaar met hun planvorming en de uitvoerende diensten kunnen aan de slag.

De schop gaat echter niet vanzelf de grond in. De uitvoering moet wel degelijk worden georganiseerd door beleidsmakers. De uitvoerende diensten moeten weten wat van hen verwacht wordt en binnen welke termijn. De beleidsmaker moet de uitvoeringstermijnen monitoren en waar nodig bijsturing eisen op de uitvoering. Uitvoerende diensten stellen bewust of onbewust vaak eigen prioriteiten, die niet altijd stroken met de geformuleerde beleidsambities. Korte lijnen tussen beleidsmaker en uitvoerder zijn daarom belangrijk. Investeer in een goede onderlinge communicatie!
In de SUMP-handleiding worden elementen die belangrijk zijn bij de uitvoering beschreven in stap 10 en 11:

  • Managen van de implementatie
  • Betrekken en informeren van de burgers
  • Checken of de voortgang bijdraagt aan de gestelde doelen
  • Regelmatig het plan bijstellen
  • Evalueren van effecten van de maatregel op het hele verkeer en vervoersysteem en de effectiviteit van het proces en gebruik maken van beiden voor het ontwikkelen van een nieuw mobiliteitsplan. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten